Comunicat de presa, 17.02.2021

Start implementare proiect grant de Capital de lucru

S.C. MATDAN SERVICE SRL cu sediul în Sat Geamana, Comuna Bradu, Jud. Arges deruleaz?, începând cu data de 17.02.2021 , proiectul „ Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituit? prin ORDONAN?A DE URGEN?? nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele m?suri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului opera?ional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19”, cod RUE 2975, co-finan?at din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Opera?ional Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de finan?are încheiat cu Ministerul Economiei, Energiei ?i Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agen?iile pentru Întreprinderi Mici ?i Mijlocii, Atragere de Investi?ii ?i Promovare a Exportului (AIMMAIPE).

Proiectul se implementeaz? în Com. Bradu, Jud. Arges in termen de cel mult 180 de zile de la data primirii ajutorului.
Obiectivul general este reprezentat de sprijinirea pentru IMM-uri în vederea dep??irii crizei economice generate de pandemia COVID – 19.

Obiectivul specific este reprezentat de men?inere/cre?terea num?rului de angaja?i al SC MATDAN SERVICE SRL.

Proiectul are o valoare totala de 834 813.85 lei formata din 725 925 lei valoarea financiar? nerambursabil? Grant Capital de lucru si 108 888.75 lei valoarea contributiei proprii echivalenta cu 15% din valoarea grantului neramburasabil.

PROIECT COFINAN?AT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERA?IONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

COMPETITIVI IMPREUNA

Detalii suplimentare pute?i ob?ine de la:
Nume persoana contact: MATEI DANIEL
Functie: Administrator
Tel 0728248057
E-mail: larisa.matei@matdan.ro

Lasă un comentariu