Comunicat de presa 11.05.2021

Start implementare proiect grant de Capital de lucru

S.C. CRISTI CRINA CAMELIA SRL cu sediul în Loc.Dragasani,Jud.Valcea deruleaz?, începând cu data de 11.05.2021 , proiectul „ Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituit? prin ORDONAN?A DE URGEN?? nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele m?suri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului opera?ional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19”, cod RUE 9065, co-finan?at din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Opera?ional Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de finan?are încheiat cu Ministerul Economiei, Energiei ?i Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agen?iile pentru Întreprinderi Mici ?i Mijlocii, Atragere de Investi?ii ?i Promovare a Exportului (AIMMAIPE).

Proiectul se implementeaz? în Mun.Dragasani, Jud.Valcea in termen de cel mult 180 de zile de la data primirii ajutorului.

Obiectivul general este reprezentat de sprijinirea pentru IMM-uri în vederea dep??irii crizei economice generate de pandemia COVID – 19.

Obiectivul specific este reprezentat de men?inere/cre?terea num?rului de angaja?i al S.C. CRISTI CRINA CAMELIA SRL.

Proiectul are o valoare totala de 68,031.24 lei formata din 59,157.6000 lei valoarea financiar? nerambursabil? Grant Capital de lucru si 8,873.6400 lei valoarea contributiei proprii echivalenta cu 15% din valoarea grantului neramburasabil.

PROIECT COFINAN?AT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERA?IONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

COMPETITIVI IMPREUNA

Detalii suplimentare pute?i ob?ine de la:
Nume persoan? contact: MATEI LARISA-ANETA
Func?ie: Administrator
Tel 0728248057
E-mail: autogaraccc@matdan.ro

Lasă un comentariu